SeniorSurf

För koordinering av kamrathandledare i informationsteknik för äldre, framtagning av material och verksamhet som avser att påverka beslutsfattandet.

Den ökade mängden elektroniska tjänster medför nya utmaningar då det gäller att sköta dagliga ärenden. SeniorSurf-verksamheten förbättrar förutsättningarna för äldre att klara sig självständigt i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat. Material produceras både för handledare och de som handleds.

En mer omfattande undervisningsverksamhet främjas genom att riksomfattande stöda dem som arrangerar handledningsverksamhet.

De äldres ställning i det digitaliserade samhället förbättras genom att inverka på beslutsfattarna och tjänsteproducenterna så att de äldres behov som användare beaktas i besluten och utvecklingen av tjänster.

Den riksomfattande verksamheten grundar sig på ett starkt nätverk, tillsammans får vi mer till stånd!

SeniorSurf-material på svenska:

Kontaktinformation:

Liisa Tiainen
Ansvarig expert
tfn 050 468 0171

liisa.tiainen(at)vtkl.fi
seniorsurf(at)vtkl.fi

Teija Saarinen
Expert
tfn 050 343 5955

teija.saarinen(at)vtkl.fi
seniorsurf(at)vtkl.fi

Facebook: @seniorsurf.suomi
Twitter: @SeniorSurfSuomi

Haku