SeniorSurf

Vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee digiopastuksia.

SeniorSurf tukee digiopastuksissa

SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. Opetella voi itsekseen tai vaikka sukulaisen tai naapurin opastuksella. Opastusta voi tiedustella myös ikääntyneitä ihmisiä digiasioissa opastavista yhdistyksistä tai oman alueen kirjastosta. Digitaidot helpottavat elämää ja lisäävät myös seniorien digiosallisuutta yhteiskunnassa.

SeniorSurf kannustaa myös eri organisaatioita toteuttamaan senioreille digiopastusta. Tukea opastustoiminnan organisointiin saa mm. materiaalien sekä konsultoinnin kautta. Mitä useammassa paikassa opastusta on, sitä paremmin seniorit pääsevät osallisiksi digitaaliseen maailmaan.

Ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa parannetaan vaikuttamalla päätöksen tekijöihin ja palvelujen tuottajiin siinä, että ikääntyneiden tarpeet käyttäjinä otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluja kehitettäessä.

Valtakunnallinen toiminta pohjautuu vahvaan verkostoon, yhdessä saadaan enemmän aikaan!

Haku