SeniorSurf

SeniorSurf

”Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaajien valtakunnalliseen koordinaatioon, materiaalituotantoon sekä vaikuttamistoimintaan.”

Sähköisten palveluiden lisääntyminen tuo uusia haasteita arkipäivän asioinnin hoitamiseen. SeniorSurf-toiminta parantaa ikääntyneiden ihmisten itsenäisen suoriutumisen edellytyksiä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Materiaalia tuotetaan sekä opastajien että opastettavien käyttöön.

Opastustoiminnan laajentumista edistetään tukemalla opastustoiminnan järjestäjiä valtakunnallisesti.

Ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa parannetaan vaikuttamalla päätöksen tekijöihin ja palvelujen tuottajiin siinä, että ikääntyneiden tarpeet käyttäjinä otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluja kehitettäessä.

Valtakunnallinen toiminta pohjautuu vahvaan verkostoon, yhdessä saadaan enemmän aikaan!

Haku