Opastustoiminnan tuki

Vanhustyön keskusliitto on tuottanut aineistoa seniorien digiopastustoiminnan organisointiin. Aineistoissa käsitellään erikseen toiminnan käynnistämistä, sen kehittämistä sekä etäopastuksia ja kotiopastuksia. Poimi näistä parhaat aineistot oman organisaatiosi avuksi.

Aineistot on kehitetty palvelemaan erilaisia organisaatioita ja yhteisöjä. Sisältöjä on testattu palvelutaloissa, kirjastoissa, hyvinvointikeskuksissa ja eläkeläisyhdistyksissä.

Aineistoissa puhutaan digiopastuksista, mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä: digiopastus, digituki, tietotekniikan vertaistuki ja nettiopastus. Kaikki nämä tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Digiopastusten käynnistäminen ja kehittäminen

Tässä tueksenne aineistoa digiopastusten käynnistämiseksi. Oma materiaalinsa on koottu myös opastustoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Mukana on kotiopastusten erityispiirteitä suoraan opastajien avuksi.

Katso videolta muiden opastustoiminnan organisoijien kokemuksia ja vinkkejä digiopastustoiminnasta.

Etädigiopastukset

Näistä aineistoista saat vinkkejä erityisesti etädigiopastusten organisointiin.

Katso videolta opastajien kokemuksia etädigiopastuksista.

Muuta huomioitavaa

Digiopastuksille on koottu yleisiä hyviä reunaehtoja. Tutustu esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston tekemään Digituen eettiseen ohjeistukseen. Hyvä esimerkki kaupungin rakentamasta aineistosta on Helsingin kaupungin digituen palvelumalli.

Voit aina kysyä vinkkejä ja tukea opastustoimintaan SeniorSurfista. Hyödynnä myös vertaistuki muilta toimijoilta, voit liittyä esimerkiksi SeniorSurf-verkostoon Facebookissa.

Haku