Mikä on SeniorSurf?

SeniorSurf auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreja digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. Toiminta johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

SeniorSurf tarjoaa valtakunnallisen opastuspaikkakartan, josta löytyy senioreille suunnatut lähi- ja etäopastukset. Toiminta on vahva vaikuttaja seniorien digiasioiden puolesta. SeniorSurf on Vanhustyön keskusliiton toimintaa.

Infograafeja seniorien digituesta ja digiosallisuudesta

SeniorSurf on tehnyt infograafeja liittyen senioreihin ja digiopastuksiin. Infograafeja saa hyödyntää muutkin, kunhan lähde mainitaan.

Sarjakuvia

Joskus omaiset siirtävät oletuksensa ja ennakkoluulonsa haittaamaan muiden digitaitojen ja digiosallisuuden kasvattamista. Haluamme nostaa tätä ilmiötä esiin näiden sarjakuvien avulla. Sarjakuvia saa vapaasti käyttää viestinnän apuna.

Haku