SeniorSurf

Ideoita, sisältöjä ja tietoa digipalveluista

Tietotekniikka on väline mielenkiintoisiin ja tärkeisiin palveluihin pääsemiseen. Mitähän kaikkea siellä sisällöissä sitten on, joita voisi nostaa teemapäiviin tai viikoittaisiin opastuksiin?

Konkreettisia opastusmateriaaleja löydät täältä. SeniorSurf-päivään liittyvää aineistoa löydät täältä. Tälle sivulle on koottu erilaisia kiinnostavia ja tärkeitä palveluja ja sisältöjä netissä.

Kirjallisuutta

Kirjallisuutta liittyen ikääntyneisiin ihmisiin ja digiopastukseen:

  • Gilleard Chris & Higgs, Paul 2008: Internet use and the digital divide in the English longitudinal study of ageing. European Journal of Ageing. Vol.5(3), pp.233-239.
  • Hyytiä, Tatu 2016: Digitalisaatio edistämässä ikääntyvien yhteisöllistä asumista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. SeAMK Tekniikka. Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma.
  • Kataja, Inka 2014: Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi – Case Digikonkari. Laurea-ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.
  • Pennala, Eila 2010: Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Vanhustyön koulutusohjelma.
  • Röyskö, Heini 2016: Kohden vuotta 2020 – näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen. Viitattu 13.11.2017. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry, Pensionärsförbundens intresseorganisation rf. http://www.eetury.fi/Site/Data/671/Files/Kohden%20vuotta%202020%20-naekoekulmia%20digitalisaation%20vaikutuksista%20ikaeaentyvien%20arkeen.pdf.
  • Siren, Anu 2016: Older Adults and Emerging Digital Service Delivery: A Mixed Methods Study on Information and Communications Technology Use, Skills, and Attitudes. Journal of Aging & Social Policy, Volume 29, 2017 – Issue 1, pp. 35-50.
  • Virta, Petri & Rajalin, Toni 2014: Senioreiden IT-opastus – Palvelutalo Wilen.Turun ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne ja tietoturva.

Linkit

Mediasivistysmateriaali Netikäs: LähiVerkko
Netikäs on kuusiosainen julkaisusarja, josta on nyt julkaistu neljä ensimmäistä osaa: Media ennen ja nyt, Sosiaalinen media, Tietoturva ja Tekijänoikeudet.

Omakanta kansalaisille: Omakannan verkkokoulu
Verkkokoulussa voit tutustua Omakannan sisältöihin ilman kirjautumista.

Kansallinen Terveysarkisto: Kanta.fi
Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietoja internetistä.

Kansalaisportaali Suomi.fin Ikääntyvän palveluopas
Oppaassa esitetään käytännön tietoa siitä, mitä ikääntyvän ihmisen eri elämäntilanteissa kannattaa ottaa huomioon sekä mitä apua ja tukea julkishallinto ja järjestöt tarjoavat.

Kansalaisneuvonta: www.kansalaisneuvonta.fi
Kansalaisneuvonta ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä. Asioida voi mm. chatin kautta, kuvapuheluna, sähköpostitse ja puhelimitse.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin viestintäkanava: eSuomi.fi. Suomi.fi on uusiutumassa, tämä sivusto tukee sen uusiutumisen viestintää.

Demokratia.fi: Demokratia.fi
Sähköiset demokratiapalvelut ovat oikeusministeriön ylläpitämiä ja maksuttomia verkkopalveluja. Ne auttavat löytämään reittejä vaikuttamiseen.

Kela: Eläkeläisen tuet Kelasta

Celia: Celian äänikirjat
Celia tuottaa ja välittää äänikirjoja. Suurin käyttäjäryhmä ovat ikäihmiset, jotka heikkonäköisyyden, heikon lihaskunnon tai muulla tavoin alentuneen toimintakyvyn vuoksi eivät pysty käyttämään tavallista kirjaa.

Finna.fi: www.finna.fi
Finna.fi tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville yhdestä paikasta.

Digi – Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: digi.kansalliskirjasto.fi
Palvelusta löytyy digitoituja historiallisia sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. Palvelussa lehdet näkyvät vuoteen 1910 asti ja niitä voi käyttää vapaasti.

Ikinörtti-blogi, jossa käsitellään tietotekniikkaa ikääntyneen ihmisen silmin: ENTER ry

Sovelluksia tableteille: SenioriVerkko

Nettietiketti: Oppimateriaalikeskus Opike

Haku